vallás

Mi a különbség a Salafis és a Sunnis között?

Úgy tűnik, hogy az iszlám az egyetlen vallás a muszlimok számára. De az Omeyad-dinasztia idejétől (kb. A hetedik század közepétől) kezdtek megjelenni az iszlám vallás politikai, etnikai és vallási ellentmondásokon alapuló különbségei. Ezt a muszlimok különböző trendjeinek kialakulásában fejeztük ki. A fő ellentmondás a hatalo

Mi a különbség az Alawites és a Sunnis között?

A szíriai jelenlegi helyzet az európaiak számára érthetetlen és zavarónak tűnik. A tény az, hogy bonyolítja az ellentétes oldalak vallási nézetei, az iszlám különböző áramlásai közötti konfliktus. Mohamed nagy próféta meghalt, gyümölcsénél nőtt fel az állam - a kalifátus. Abu Bakr, a Próféta egyik leg

Mi a különbség a vallás és a hit között: jellemzők és különbségek

Fény, árnyék, eső, hó, földrengés, árvíz - ezek a természeti jelenségek az ősi ember számára rejtélyek. Az emberek nem tudták válaszolni a származásukra vonatkozó kérdésekre bárhonnan, és az életélményre támaszkodva maguk találták fel őket. Ha van hatalom, akkor valami vezérli azt. Tehát a természetfeletti ember

Mi különbözteti meg az Újszövetséget, az Ószövetséget és az evangéliumot

A Biblia az emberiség bölcsességének egyik legrégebbi műemléke. A keresztények számára ez a könyv az Úr, a Szentírás és az élet fő útmutatója. Ennek a könyvnek a tanulmányozása elengedhetetlen feltétele a hívők és a hitetlenek spirituális fejlődésének. Ma a Biblia a legnépszerűbb könyv a világon: több mint 6 millió példányt tettek közzé. A keresztények mellett a szentek és bi

Mi a különbség a lélek és a lélek között: összehasonlítás és különbségek

Sok esetben a „szellem” és a „lélek” szinonimaként jelentkezik, de ennek ellenére a fogalmak egy személy személyiségének különböző összetevői. Ezért kívánatos megérteni, hogy mi a különbség. A "lélek" és a "szellem" fogalma A lélek immateriális entitás, amelyet be kell zárni az emberi testbe. Minden esetben feltételezzük, hog

Hogyan különbözik az egyház a templomtól, a katedrálistól és a kápolnától?

Ismerje meg a templom, a templom, a székesegyház és a kápolna különbségeit a kereszténység születésének napjaiban. Úgy tartják, hogy az első szolgáltatást egy magánházban tartották, amelyet maga Jézus Krisztus készített. Ő volt az, aki megfogalmazta az utolsó vacsorát, ahol beszéltünk a hitről és a mennyországról. Ugyanezen a helyen először a l

Hogyan különbözik az örmény templom az ortodoxtól

Sokan, mivel az iskola tudja, hogy a kereszténység katolikus és ortodoxiára oszlik, mivel ez a történelem során szerepel. Ebből tudjuk, hogy ezek az egyházak közötti különbségek, a megosztottsághoz vezető előfeltételek, valamint a felosztás következményei. De kevesen tudják, hogy milyen sokféle kereszténység jellemzője van, ami különböző okokból elválik a két fő áramlástól. Az egyik az egyház, amely közel áll

Agnosztikus és ateista: mi a közös és mi a különbség

A világban mintegy 200 különböző vallás van. Az egyes hitek hívei meg vannak győződve arról, hogy világnézetük és istenük az egyetlen igazi út a világ megteremtéséhez. Nem meglepő, hogy a különböző vallások nagy számának köszönhetően, ősi időkben megjelentek olyan rettenetes emberek, akik kétségbe vonják egy vagy több hit igazságát, valamint Isten létezését a világ teremtőjeként. A nem hívők között a vezető pozíciókat az

Mi a különbség a katolikusok és az ortodoxok között?

A Jézus Krisztusba vetett hit egyesítette és inspirálta a keresztényeket, és egy vallási világkép alapjává vált. Enélkül a hívők nem tudnák megtenni a helyes dolgot, és őszinte munkát végeznének. Az ortodoxia szerepe az orosz történelemben óriási. Azok a személyek, akik ezt a tendenciát vallották a kereszténységben, nemcsak hazánk szellemi kultúráját fejlesztették ki, hanem hozzájárultak az orosz nép életmódjához. A katolicizmus évszázadok óta is hatalma

Öreg hívők és hívők: ki ez és mi a különbség

Öreg hívők és öreg hívők - milyen gyakran zavarják ezeket a fogalmakat. A beszélgetések során már zavarták őket, ma zavarosak, még a médiában is. Minden olyan képzett személy, aki tiszteletben tartja népének kultúráját, egyszerűen köteles megérteni a két embercsoport közötti különbséget. Öreg hívők Az öreg hívők olyan

A katolikusok és a protestánsok közötti különbségek és különbségek

Krisztus születését követő 50. évben követői és azok, akik abban hittek, megalapították az ortodox keresztény egyházat, amely ma is létezik. Alapítása óta öt keresztény egyház volt. Az ortodox egyház nyolc évszázadon át tartotta hagyományait és tanításait. Ehhez mind az öt templom létrehozta az Ökumenikus Tanácsot, amelyben közös döntéseket hoztak a különböző összetettségű vallási kérdésekben. Ezért az ortodox egyházat is nevezik székese

Sunnik és síiták: mi a különbség és mi a közös

Az iszlám, a kereszténység és a buddhizmus mellett, a világ egyik leggyakoribb vallása. Különösen sok iszlámot valló állam található Európa keleti részén és Észak-Afrikában. Ennek ellenére a muszlimoknak ellentmondásai vannak, amelyek valódi háborút eredményeztek. Az egész iszlám világot két csoportra osztották, amelyek ellenségesek egymással: a szunnik és a síiták. Fő különbségük az, hogy a szunnik