Mi a különbség a teocentrizmus és a deizmus között?

Az egész történelmi fejlődés során a világot többször megtelték vallási háborúkkal és konfliktusokkal. A vallás a kapcsolat, amely összekapcsolta, vagy éppen ellenkezőleg, az elkülönült emberi társadalmat. A pogányok a hívőkkel harcoltak, a keresztes hadjáratok több millió ember halálát okozták stb. Ahhoz, hogy megértsük a vallási nézetek időbeli átalakulásait és hogyan befolyásolják és befolyásolják a társadalmi struktúrát, meg kell említeni az emberi élet alapját meghatározó különböző vallási világképek történetét. Ezután a deizmus és a teocentrizmus általános és jellegzetes jellemzői lesznek.

Teocentrizmus mint filozófiai koncepció

A teocentrizmus fogalma Európában a középkorban keletkezett, és a monoteista kultúrákra jellemző. Az előző világnézet pogány volt.

Ezt a fogalmat Isten és minden isteni megértése és felfogása jellemzi, mint egy és a legmagasabb abszolút. Isten a világ alapja, alkotója. Az emberi létezés jelentése az isteni lényben rejlik. Bármilyen jó, minden életet csak azok hoznak létre. Ezért a teocentrizmus filozófiája egy másik neve - Isten-Centrizmus.

A világnézet következő jellemzőit különböztetjük meg:

 • Az egyetlen forrás az Isten.
 • Elkötelezettek a létező jelentésének és céljának.
 • Az ember isteni hasonlóságban jött létre.
 • Minden tevékenységnek az Isten önismeretére és tudására kell irányulnia.

Úgy tartják, hogy Isten állandóan megnyitja az embert, hozzáférhető hozzá, párbeszédet folytat vele. Az objektum megértése és értelmezése azt jelenti, hogy feltárja az isteni kapcsolatát. Ugyanakkor maga az Isten mindig egy titokzatos térben van, amelyhez az ember egész élete során törekednie kell arra, hogy közelebb kerüljön.

Az idő múlásával azonban a társadalom elkezd mozogni attól, hogy ezt a fogalmat alapvetőnek tekintsék, és fokozatosan elmozduljanak Isten tagadásához, mint az univerzum központjához (ateizmus). A teocentrizmus értéke ma abban rejlik, hogy minden monoteista vallás alapja.

Deizmus mint filozófiai irány

Első alkalommal 1593-ban Jean Bodin fogalmazta meg ezt a koncepciót, és már a XVII-XVIII. Században Európa egyik legjelentősebb területévé vált. Amikor megkezdődött az európai ipari forradalom, sok országban számos vállalkozás kezdett nyitni, különböző tudományok alakultak ki, köztük fizika, amely egyre több felfedezést tett lehetővé, de nem vallási alapon. Ezért a társadalomban szükség van egy új és megújult tanítás létrehozására, amely meggyőző választ adna minden emberi kérdésnek. A Deism több patakra oszlik. Egyes tudósok összehasonlítják és néha egyesítik a deizmus és az ateizmus fogalmát.

A deizmus jellemző jelei:

 • A vágy, hogy a világegyetem tudományos és isteni tudásának harmóniáját és azok összeegyeztethetetlenségének megakadályozását kívánjuk elérni.
 • Az emberi kognitív képességek nagyra értékelése.
 • Abszolút szabadság biztosítása az egyénnek.
 • A természettudomány és a megfigyelés használata a környező világ ismeretéhez.
 • A misztikus és természetfeletti jelenségek megtagadása.
 • Nyilatkozat arról, hogy Isten nem képes befolyásolni a világi eseményeket és eseményeket, vagy nem teljes mértékben részt vett.

A két irány hasonlósága

Az első olvasat óta úgy tűnik, hogy mindkét áram nagyon hasonlít egymásra. Az Istent mindketten a világ teremtőjeként ismerik el, minden lény az ő teremtménye. Minden tárgy, minden jelenség az isteni akarat szemszögéből magyarázható.

Megkülönböztető fogalmak

Az Európában különböző korszakokban kialakult áramok: a teocentrizmus megelőzte a deizmust, és az alapként szolgált az emberek, akik az időigénynek megfelelően visszavonultak egy új koncepció kialakítására.

Melyek a deizmus és a teocentrizmus további jellemzői?

 1. A határok nélküli egyházi hatalom deizmussal való megtagadása, míg a teocentrizmusban az egyház kiemelt funkciót lát el.
 2. A természettudományok ismereteinek és felfedezéseinek elfogadhatósága a deizmusban . Még az „értelem vallása” -nak nevezték, míg a teocentrizmus tudásában kizárólag Istenre épül.
 3. A deizmus nem vallás a hagyományos értelemben . A teocentrizmussal ellentétben tagadja a dogmákat és az isteni kinyilatkoztatást.
 4. A deizmus képviselői felsőfokú végzettségűek voltak, akik különböző tudományok tanulmányozásával foglalkoztak, míg a teocentrizmusban minden személy szükségszerűen vallási nevelés volt.
 5. A deizmusban minden olyan eseményt tagadtak, amelyeknek nincs logikai magyarázata, hiányoznak. Ezt igazolja az a tény, hogy e fogalom szerint Isten létezik, de csak az összes természetes folyamatot olyan logikával ruházza fel, amely az ember számára rendelkezésre áll.
 6. A deizmus szerint minden életet a körülötte lévő világ értelmezésére kell irányítani, amelyet valaha Isten alaptörvényei hoztak létre és adtak, de még jobban ellenőrizték.

Első pillantásra a deizmus és a teocentrizmus hasonlónak tűnhet. Jelentős számú alapvető különbség van, amit meg kell érteni. Ez segít nyomon követni azokat a főbb módosításokat, amelyek a történelmi fejlődés során különböző világképeket tapasztaltak és hogyan befolyásolták mindannyian a társadalom működését. Ez lehetővé teszi a modern világ leírását és felfedezését is.

Ajánlott

Bebikalm és Espumizan: összehasonlítás és mely jobb választani?
2019
Mi különbözik a tuner vevőtől?
2019
Opel Astra vagy Chevrolet Cruze: az autók összehasonlítása, ami jobb
2019